Over het Buurtlab

Het Amsterdam Energy City Lab (AECL) is een non-profit stichting die activiteiten ontwikkelt voor de verduurzaming van het Oostelijk Havengebied en Amsterdam. Met name gericht op de stedelijke transitie van energie en mobiliteit.

De kernvraag en uitdaging:

Hoe kunnen we overgaan van fossiel gedreven energieverbruik en mobiliteit naar een systeem waarbinnen je zoveel mogelijk zelf schone energie maakt en deze gebruikt?

Het Lab analyseert gebruikersgegevens en experimenteert met installaties die inzicht geven in de mogelijkheden in het alledaagse leven van mensen. Het AECL werkt samen met lokale overheden, netbeheerders, universiteiten en kenniscentra en ondersteunt bedrijven, wooncorporaties, buurtcoöperaties en individuele bewoners bij het realiseren van hun ambities.

Het kantoor van het AECL bevindt zich in een woonboot waar de experimenten en metingen plaatsvinden. Dit betreft zonnepanelen, energieopslag in een elektrische boot en het testen van smart software die energie uitwisseling binnen de buurt nastreeft.

Over de mensen achter het Buurtlab

Wij zijn een klein team van professionals met verschillende achtergronden die zich richten op het ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen voor stedelijke omgevingen. We analyseren, geven adviezen, verzorgen presentaties aan de bewoners binnen het Oostelijk Havengebied.
Dit doen we gratis voor zover mogelijk. Voor ons hele programma (ZonneEnergiek OHG) hebben we een subsidie van de gemeente ontvangen.

Ruud Fiere, sociaal projectontwikkelaar, expert in gemeenschapsontwikkeling en buurtinitiatieven.

Hugo is directeur van het consultancybureau Resourcefully, experts in innovatieprojecten op het gebied van de integrale transitie van wijken richting duurzame energie, warmte en mobiliteit. Resourcefully stelt techniek en expertise ter beschikking aan het AECL.
Ruud en Hugo coördineren het Zonne-energiek OHG programma.

Victoria Carreras Lloveras is Business Manager, Sociaal ondernemer en ervaren digital projectmanager. Victoria verzorgt de financiën.

Tim van der Himst, de Technische man. Tim is gespecialiseerd in data-analyse, energieberekeningen en de kostenaspecten voor zonne-installaties voor particulieren, VVE’s en bedrijven.