Van elk eiland en gebouw maken we jaarlijkse kaarten met visualisatie van wat er aan panelen ligt en de mogelijke opbrengst, dit is het ‘solarmapping’ werk. De meeste daken zijn, zoals groen ingekleurd op de overzichtskaart laat zien, zeer geschikt.

Als we alle ruimte optimaal benutten, dan zouden de huishoudens in het havengebied zeventig procent van hun elektriciteitsverbruik zelf kunnen opwekken.

Klik hieronder op jouw buurt om te zien wat de huidige opbrengst uit zonne-energie is en hoe deze idealiter zou zijn als alle daken worden benut.

Aandeel zonnepanelen in de lift

Hiernaast is de groei van het aantal zonnepanelen in het OHG weergegeven. Zoals zou kunnen worden verwacht, het aantal zonnepanelen in onze wijk zit al met de introductie van zonnepanelen in de lift. Want: vrij ideale daken, het dalen van de aanschafkosten, betere rendementen, meer bewustzijn van duurzame initiatieven, het stijgen van de energieprijzen.

Omdat vooral de energieprijzen een onzeker factor zijn geworden en we ons aandeel in de noodzakelijke vermindering van de CO2 met eigen opwek van zonne-energie kunnen concretiseren zal die groei van duurzame opwek doorgaan. Want er is nog leeg dak genoeg. Kijk in het buurtoverzicht hoe elk deel van de wijk er voor staat.

Wat is de potentie?

Op de hiernaast weergegeven luchtfoto zijn in groen weergegeven de daken die optimaal geschikt zijn voor zonnepanelen. In rood weergegeven de daken die minder of niet geschikt zijn. Het is een eerste indicatie, op specifieke locaties kunnen we de situatie te plekke bekijken en de opwekpotentie heel nauwkeurig bepalen.

In cijfers uitgedrukt: de panelen van nu wekken gezamenlijk ruim 4,7 MW op. Ondanks de exponentiële groei van panelen in de afgelopen jaren is het nog maar 13% van de 35 MW die in totaliteit is op te wekken. Dus er is nog minimaal zeven keer zoveel plek voor zonnepanelen!

In geheel Amsterdam met de cijfers van 2022 wordt er zo’n 16% van de beschikbare capaciteit opgewekt.

Opbrengst per buurt

Hoeveel panelen liggen er per buurt en hoeveel zouden het er kunnen zijn?