Verticaal, kan dat?

Façadepanelen zijn panelen die verticaal ten opzichte van de horizon staan, in plaats van de ‘ideale’ hoek van 35 graden. Omdat we in steden steeds meer de hoogte in bouwen en dus het dakoppervlak vermindert, is het interessant om de opwekmogelijkheden van façadepanelen te onderzoeken.

Het buurtlab heeft zes façadepanelen geïnstalleerd. Deze zijn aan een houten frame die in een soort van ‘U’ rond de boeg zijn gebouwd. Drie van de panelen zijn op het zuiden gericht, één in westelijke richting, één op het oosten. De opbrengst wordt elke 15 minuten geregistreerd.

En leveren die verticale panelen iets op? Het korte antwoord: ja! Maar er is logischerwijs wel een verschil met de liggende varianten, we leggen hier uit hoe het zit.

Hoe belangrijk is de richting van de panelen?

De data uit de meters geven de mogelijkheid de verschillen in productie te vergelijken van panelen met verschillende richtingen ten op zichtte van de zon en in de verschillende maanden.

De grafieken hiernaast geven de opbrengst van twee maanden weer, die van juni en oktober 2021. Hieruit maken we het volgende op:

  • Tijdens de zomermaanden heeft de zon meer invloed op oost- en westpanelen dan op zuidpanelen, omdat de baan breder en hoger is
    In de zomermaanden heeft de zon vooral invloed op de zuidpanelen
  • De productie van de panelen wordt beperkt door het maximale uitgangsvermogen van de micro-omvormers (300W in dit geval).
  • De productiedaling van het west-paneel in juni wordt veroorzaakt door de schaduw van een constructieonderdeel, dat geeft aan hoe belangrijk het is om schaduwen in gevelinstallaties te vermijden.

Opbrengst in juni en oktober

In deze grafiek is de opwekproductie van de gezamenlijke panelen te zien in de maanden juni en oktober (2021).