Experimenteren en meten

Het Amsterdam Energy City Lab (AECL) is een non-profit stichting die activiteiten ontwikkelt voor de verduurzaming van het Oostelijk Havengebied en Amsterdam. Met name gericht op de stedelijke transitie van energie en mobiliteit.

De kernvraag en uitdaging:

Hoe kunnen we overgaan van fossiel gedreven energieverbruik en mobiliteit naar een systeem waarbinnen je zoveel mogelijk zelf schone energie maakt en deze gebruikt?

Het Lab analyseert gebruikersgegevens en experimenteert met installaties die inzicht geven in de mogelijkheden in het alledaagse leven van mensen. Het AECL werkt samen met lokale overheden, netbeheerders, universiteiten en kenniscentra en ondersteunt bedrijven, wooncorporaties, buurtcoöperaties en individuele bewoners bij het realiseren van hun ambities.

Het kantoor van het AECL bevindt zich in een woonboot waar de experimenten en metingen plaatsvinden. Dit betreft zonnepanelen, energieopslag in een elektrische boot en het testen van smart software die energie uitwisseling binnen de buurt nastreeft.

Behoefte

Er is behoefte aan echte gegevens en experimenten om inzicht te verkrijgen in de impact die kleine, specifieke en toegepaste oplossingen kunnen hebben in het dagelijks leven van mensen.

Het doel van het Buurtlab is om bestaande technologie in reële omstandigheden toe te passen, om zo ervaringen op te doen en praktische toepassingen te ontwikkelen die de kwaliteit van het leven verbeteren in termen van:

  • Milieubewustzijn
  • Effectieve samenwerking
  • Kostenbesparingen.

Het lab wordt ontwikkeld in samenwerking met partners in de energietransitie. Dat zijn behalve bedrijven ook gemeenten en bewoners die met hun ervaringen het lab uitbouwen. Instellingen en particulieren kunnen het lab zelf bezoeken en gebruiken als een bron van informatie en inspiratie.

Experiment: façadepanelen

Amsterdam krijgt meer hoogbouw. Hierdoor is er minder dakoppervlakte voor zonnepanelen. Het opwekken van eigen energie wordt moeilijker. Zonnepanelen tegen de wand van gebouwen zetten, bieden een goed alternatief om zonne-energie op te wekken bij hoogbouw.

Het Amsterdam Energy City Lab heeft april 2020 façade panelen geïnstalleerd op het eigen lab om de performance te bestuderen. Façadepanelen hebben een minder hoge opbrengst dan een schuin op het zuiden gericht paneel. Maar bij een lagere stand van de zon (tussen eind oktober en begin maart) is de verwachting dat de panelen beter renderen.