Niet zo maar een hip woord

Het Buurtlab is niet zo maar een hip woord maar omdat ons werk zijn basis heeft in een echt buurtlaboratorium: de woonboot van Hugo. Die ligt (en staat!) vol met zonnepanelen, gelijk- en wisselstroom circuits en veel meetapparatuur.

Want meten is weten, het ontbreekt namelijk nog veel aan experimenten die in een huiselijke omgeving zijn gedaan. Waarin voorbeelden zijn te zien van slimme energieoplossingen, hernieuwbare energie en e-mobiliteit.

Met alle meetgegevens en ervaringen kunnen we ons advies aan de buurt specificeren en op maat maken. Doe je voordeel er mee!

Behoefte

Er is behoefte aan echte gegevens en experimenten om inzicht te verkrijgen in de impact die kleine, specifieke en toegepaste oplossingen kunnen hebben in het dagelijks leven van mensen.

Het doel van het Buurtlab is om bestaande technologie in reële omstandigheden toe te passen, om zo ervaringen op te doen en praktische toepassingen te ontwikkelen die de kwaliteit van het leven verbeteren in termen van:

  • Milieubewustzijn
  • Effectieve samenwerking
  • Kostenbesparingen.

Het lab wordt ontwikkeld in samenwerking met partners in de energietransitie. Dat zijn behalve bedrijven ook gemeenten en bewoners die met hun ervaringen het lab uitbouwen. Instellingen en particulieren kunnen het lab zelf bezoeken en gebruiken als een bron van informatie en inspiratie.

Experiment: façadepanelen

Amsterdam krijgt meer hoogbouw. Hierdoor is er minder dakoppervlakte voor zonnepanelen. Het opwekken van eigen energie wordt moeilijker. Zonnepanelen tegen de wand van gebouwen zetten, bieden een goed alternatief om zonne-energie op te wekken bij hoogbouw.

Het Amsterdam Energy City Lab heeft april 2020 façade panelen geïnstalleerd op het eigen lab om de performance te bestuderen. Façadepanelen hebben een minder hoge opbrengst dan een schuin op het zuiden gericht paneel. Maar bij een lagere stand van de zon (tussen eind oktober en begin maart) is de verwachting dat de panelen beter renderen.