Amsterdam Energy City Lab

Wij zijn een klein team van professionals met verschillende achtergronden die zich richten op het ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen voor stedelijke omgevingen. We analyseren, geven adviezen, verzorgen presentaties aan de bewoners binnen het Oostelijk Havengebied.
Dit doen we gratis voor zover mogelijk. Voor ons hele programma (ZonneEnergiek OHG) hebben we een subsidie van de gemeente ontvangen.

Ruud Fiere, sociaal projectontwikkelaar, expert in gemeenschapsontwikkeling en buurtinitiatieven.

Hugo is directeur van het consultancybureau Resourcefully, experts in innovatieprojecten op het gebied van de integrale transitie van wijken richting duurzame energie, warmte en mobiliteit. Resourcefully stelt techniek en expertise ter beschikking aan het AECL.
Ruud en Hugo coördineren het Zonne-energiek OHG programma.

Victoria Carreras Lloveras is Business Manager, Sociaal ondernemer en ervaren digital projectmanager. Victoria verzorgt de financiën.

Tim van der Himst, de Technische man. Tim is gespecialiseerd in data-analyse, energieberekeningen en de kostenaspecten voor zonne-installaties voor particulieren, VVE’s en bedrijven.

Blijf op de hoogte via onze kanalen