Eerste in Nederland

Met trots introduceren we de Wijk-energie-monitor.

Wijk-energie-monitor

In het Oostelijk Havengebied groeit de hoeveelheid zonne-energie gestaag. Die lokale groei van zonnestroom is heel hard nodig. Want wat lokaal wordt opgewekt en verbruikt is uitstootvrij en wordt niet vervoerd over het Amsterdamse elektriciteitsnet.

De groei van zonnestroom zorgt voor een zwaarder belast elektriciteitsnet, met name tijdens de piekvraag tussen 17-en 20 uur. Dat komt onder andere door warmtepompen, die op elektriciteit draaien, de opkomst van elektrische voertuigen en elektrisch koken.

Om de belasting van het net op te vangen kan lokale opwek een belangrijk deel van de piekvraag opvangen.  Zelfs in de winter is het mogelijk om met de beperkte opwekking van de zon een deel van de avondpiek weg te halen.

Hoe werkt dit dan?  Wanneer kan opwekking en gebruik samenvallen?

 Een deel van de oplossing ligt in het ‘slim’ gebruiken, dat begint met weten hoeveel en wanneer energie opgewekt en verbruikt wordt in de buurt. We meten en visualiseren dit binnen ons Prosumer-project, 25 deelnemers hebben een apparaatje waarmee al hun opwek en verbruik geregistreerd en zichtbaar wordt.

De opwekking voor het hele Oostelijk Havengebied kunnen we met onze kennis van de aanwezige panelen redelijk makkelijk uitbreiden op wijkniveau.

Daarnaast hebben we de geanonimiseerde jaar-elektriciteitsgegevens van Liander en gevalideerde elektriciteitsprofielen van huishoudens. Met behulp van Resourcefully hebben we daarmee een real-time wijkenergiemonitor gemaakt.

Op basis van deze data en modellering wordt per buurt het elektriciteitsverbruik berekend en samen met de opwekking gevisualiseerd in een real-time monitor. Hiermee is de eerste wijk-energie-monitor van Nederland een feit.

Kijk per buurt hoeveel elektriciteit er gemaakt en gebruikt wordt. Met deze gegevens kunnen we gaan nadenken hoe we het gebruik op de productie af kunnen stemmen.

De wijkenergiemonitor per buurt

BorneoCruquiusJavaEntrepot