Een hotel geeft het voorbeeld

Het Java-eiland is architectonisch misschien wel het mooiste eiland van het OHG. Hoogbouw maar met mooie binnentuinen en paden tussendoor die aan de oostkant uitmonden in de Bogortuin. Een plek waar mensen graag recreëren in de zon.

Op het Java-eiland kwam de installatie van zonnepanelen laat op gang, de groei zette vooral in 2018 goed in. Dat is bijna in zijn geheel te danken aan Hotel Jakarta, het meest duurzame hotel van het land. We zijn met verschillende huiseigenaren en bedrijven op het eiland in contact om te kijken wat er met zonne-energie mogelijk is. Ingekleurd (naar jaar) zijn de geïnstalleerde panelen aangegeven (2023).

Wijk-energie-monitor

Amsterdam Energy city Lab maakt live inzichtelijk wat de huidige energieopwekking is via zonnepanelen. De grafiek vindt u hieronder, daarin is ook zichtbaar gemaakt wat de opwekking zou zijn als alle geschikte daken met zonnepanelen bedekt zouden zijn. Zo vergelijken we de huidige situatie met de meest ideale.
De monitor is het best te bekijken op een computer of laptop.

Java in aantallen