Welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen?

Op de meeste daken op Borneo is het goed mogelijk panelen te leggen.
Belemmeringen zijn: obstakels op het dak, de schaduwwerking of als de draagkracht onvoldoende is.
Ingekleurd (naar jaar) zijn de geïnstalleerde panelen aangegeven (2023).

Buurt-energie-monitor

Amsterdam Energy City Lab maakt live inzichtelijk wat de huidige energieopwekking is door het gebruik van zonnepanelen. De grafiek vindt u hieronder. Met de actuele stand vergeleken wat de opbrengst zou zijn als alle daken met panelen bedekt zouden zijn. De grafiek is het best te bekijken op een computer of laptop.

Borneo in aantallen