Verticaal, kan dat?

Façadepanelen zijn panelen die verticaal tegen de wand worden geïnstalleerd, in plaats van de ‘ideale’ hoek van 35 graden. Omdat we in steden steeds meer de hoogte in bouwen en dus het dakoppervlak per huishouden waar je energie op kan wekken sterk vermindert, wordt het interessant om de opwekmogelijkheden van façadepanelen te onderzoeken.

Het buurtlab heeft zes façadepanelen geïnstalleerd. Deze zijn aan een houten frame die in een soort van ‘U’ rond de boeg zijn gebouwd. Vier van de panelen zijn op het zuiden gericht, één in westelijke richting, één op het oosten. De opbrengst wordt elke 15 minuten geregistreerd.

En leveren die verticale panelen iets op? Het korte antwoord: ja! Maar er is wel een verschil met de liggende varianten, we leggen hier uit hoe het zit.

Hoe belangrijk is de richting van de panelen?

De hierboven gevisualiseerde data geven de verschillen in productie weer. Het is duidelijk dat er in juni veel langer energie wordt geproduceerd. Ook zie je duidelijk dat de omvormer tot maximaal 300 watt gaat, daarna wordt het afgekapt. In oktober staat de zon veel lager en is de productie van de zuidelijke façadepanelen duidelijk hoger.

De grafieken hiernaast geven de opbrengst van twee maanden weer, die van juni en oktober 2021. Hieruit maken we het volgende op:

  • Tijdens de zomermaanden doen de op oost- en west-panelen het relatief beter dan de zuid-panelen, omdat de zon lang op het oosten en lang op het westen schijnt.
  • In de winter met de lage zonnestand en korte tijd zon vanuit oost en west, doet het zuid-façade paneel drie keer meer dan oost en west samen.
  • De productie van de panelen wordt beperkt door het maximale uitgangsvermogen van de micro-omvormers (300W in dit geval).
  • De productiedaling van het west-paneel in juni wordt veroorzaakt door de schaduw van een constructieonderdeel, dat geeft aan hoe belangrijk het is om schaduw in gevelinstallaties te vermijden.

In het Oostelijk Havengebied staan veel gevels pal op het zuiden. Mits er geen bomen of andere gebouwen voor staan, zijn deze geschikt voor façadepanelen. Panelen die bijna volledig op het zuiden staan wekken vergeleken met zonnepanelen op een plat dak per jaar maximaal 88% van de energie op. Bij façade meer op het oosten of westen neemt dit af richting 60%.

Opbrengst in juni en oktober

In deze grafiek is de opwekproductie van de gezamenlijke panelen te zien in de maanden juni en oktober (2021).