FAQ

Met het beantwoorden van frequently asked questions willen we zoveel mogelijk belemmeringen weghalen. Want in de basis is het laten installeren van zonnepanelen voor huiseigenaren:

  • Lucratief: een investering die zich vanaf het begin terugverdiend
  • Makkelijk: er zijn intussen vele deskundige bedrijven die voor concurrerende prijzen de installatie verzorgen
  • Duurzaam: je doet mee aan de gewenste vermindering van CO2
  • Wenselijk: hola! op de hoogte van het fluctueren van de energieprijzen? Daarom!

Bij jezelf. Ben je alleen eigenaar van het dak? Dan kun je ook zelf (met je familie) beslissen. Maak je deel uit van een VvE waarbij het dak (meestal) onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid valt? Dan moet je samen met je buren optrekken. Behoeftepeiling en juiste informatie zijn dan noodzakelijk. Belangrijk zijn:

  • Investeer in draagvlak, peil gezamenlijk de behoefte aan schone energie,
  • Laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, kom goed beslagen ten ijs op een VvE-vergadering
  • Bedenk dat al velen je zijn voorgegaan. Zonnepanelen zijn inmiddels geen rocketscience meer, in korte tijd kunnen je buren en jij ook genieten van zelf duurzaam opgewekte energie!

Wat zijn de belangrijkste zaken waar ik op moet letten?

  • Technische zaken: zoals draagkracht dak, te benutten oppervlak
  • Het kostenplaatje: kosten en financieringsopties.
  • Leveranciers: hoe vind ik betrouwbare uitvoerders?

Voor collectieve zonnepanelen binnen een VvE zijn er vier opties:

Optie 1 Individuele panelen

De panelen kunnen aan de huishoudens individueel worden aangesloten, waarbij de stroom die te veel wordt geproduceerd teruggeleverd kan worden aan het net. Tot 2023 kan dit op vol tarief (salderen), maar daarna wordt dit langzaam afgebouwd. Ondanks de afbouw van salderingsregeling blijven zonnepanelen nog steeds heel rendabel. Eén nadeel: de installatiekosten zijn hoger vanwege de aansluiting op elke afzonderlijke meterkast.

 

Optie 2 Gemeenschappelijke panelen

De panelen worden aangesloten aan de meterkast van de VvE. Hiermee kan het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimte worden gedekt.

 

Optie 3 Via SCE (vroeger bekend als: postcoderoos)

De panelen kunnen ook direct stroom verkopen via een regeling die voorheen bekend stond als de Postcoderoosregeling en nu Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) heet. Dit is gebruikelijk bij grote VvE’s.

 

Optie 4 Uitbesteden

De vierde optie is installatie en beheer uitbesteden aan energiecoöperaties die de postcoderoos optie uitvoeren. Bewoners worden dan ontlast maar profiteren desondanks van duurzame energie. Het betekent wel dat de eigen stroom niet wordt gebruikt. Ook is de opbrengst in dit geval lager dan de duurzame stroom zelf te consumeren.

Combinaties tussen de opties zijn ook mogelijk!

Klik op deze link voor meer informatie over de te kiezen opties

Beslissen over gemeenschappelijke ruimten en uitvoering gaat niet altijd gesmeerd binnen een VvE. Er zijn verschillen van mening, verschillende interpretaties, dwarsliggers. Iedereen heeft het recht op een eigen mening, tegelijkertijd zijn VvE’s in het leven geroepen om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschappelijke delen van het wooncomplex. Indien mensen tegen zijn, kun je overwegen met een aantal buren een eigen energiecoöperatie te starten. Je vraagt dan toestemming aan de VvE voor gebruik van het dak, daarvoor is enkel een meerderheid van de helft +1 aan voorstemmers nodig.

In dit geval is het bijvoorbeeld zo dat de opbrengst van de daken sterk onderling verschillen, door een andere ligging ten opzichte van de zon of obstakels op het dak. Toch kun je het ook dan gezamenlijk oppakken. Door bijvoorbeeld het aantal panelen op de ongunstige daken groter te maken zodat de opbrengst gelijk blijft.

Klik op deze link voor meer informatie voor kleine VvE’s

Ook dan kun je profiteren van zonne-energie. Of de corporatie of particuliere verhuurder heeft plannen in die richting voor het (gemeenschappelijke) dak waar je onder woont òf je participeert in de zonnepanelen van gemeenschappelijk dak van de andere huurders.

Behalve het beschikbare dakoppervlak telt wat het gemeenschappelijke of eigen elektriciteitsverbruik is. En de keuze of opgewekte energie voor gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt. Dat kunnen grote energieverbruikers zijn, zoals liften en installaties voor luchtverversing. Op basis van het hele plaatje bepaal je het aantal panelen.

Het dak is meestal de drager van zonnepanelen, die basis moet goed in orde zijn. Nu zijn de huizen in het Oostelijk Havengebied nog geen dertig jaar oud. De meeste voldoen aan de eisen om zonnepanelen te kunnen dragen. Maar er kunnen door de omstandigheden uitzonderingen zijn.

De draagkracht van het dak moet bekend zijn, behalve door de panelen wordt deze bepaald door zwaardere elementen die de panelen op hun plek gehouden, zodat de wind ze niet van het dak blaast. Een constructeur kan via een draagkrachtberekening het aantal panelen bepalen dat op het dak past. Dat is vooral wenselijk als het om een grote oppervlakte gaat.

Het aantal panelen wordt ook bepaald door de belemmeringen op het dak, dat zijn vaak ventilatiesystemen en moet het dak toegankelijk blijven voor onderhoud via een smal looppad.

Niets. Huh? Ja dat is mogelijk, want het is een investering die zich uiteindelijk helemaal terug kan verdienen. En die investering hoeft geen eigen geld te zijn, via de gemeente kun je een lening afsluiten tegen minder dan 1% rente. En VvE’s 0%. Omdat zonnepanelen onmiddellijk werken (mits er zon is) leveren ze vanaf dag 1 geld op! En is de investering meestal tussen 6 en 9 jaar terugverdiend. Daarbij, de panelen zijn tot nu toe steeds goedkopere geworden én efficiënter. De verwachting is dat het rendement de komende jaren alleen maar gunstiger kan worden.

Klik hier om alles te lezen over de energieleningen van de gemeente Amsterdam

Die wordt aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. Hiervoor is de zogenaamde salderingsregeling van toepassing. Nu is deze nog uitermate gunstig want voor elke teruggeleverde kWh krijgt je net zoveel betaald als je zelf voor de gewone stroom betaald. Deze regeling wordt afgebouwd per 2023 tot 2031. Deze afbouw wordt al meegenomen in onze berekeningen van de terugverdientijd.

Klik op deze link om meer te lezen over de afbouw salderingsregeling

Zonnepanelen zijn mits goed geïnstalleerd door een erkende installateur onderhoudsarm.

Panelen hoeven niet jaarlijks gereinigd te worden, een doek er over is logisch bij die ene keer als er Saharazand overheen is gewaaid.

Soms halen berichten over brand van zonnepanelen het nieuws. Dat is vrij uitzonderlijk. Er wordt gewerkt met elektriciteit dus bij onkundige installatie, wordt het risico op brand groter.

We hebben met een paar leveranciers contact. Buren in de wijk hebben ook ervaringen die ze kunnen delen zodat je iets weet over prijs en kwaliteit. Op het Regionaal Energieloket staan vakspecialisten die zijn gecontroleerd op keurmerken en certificaten.

Klik hier voor het Regionaal Energieloket

Zeker! Op deze site staat ook informatie over onderzoeken die we doen over de mogelijkheden om van het gas af te kunnen, over aquathermie en de gevolgen voor het elektriciteitsverbruik, klik hier.

En hebben we een aparte website voor al het warmteonderzoek: klik hier.

Op internet is in algemene zin veel te vinden, maar echte ervaringen van mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, kan al heel verhelderend zijn.

Maar je kunt bij ons terecht, niet omdat we op alle vragen antwoord hebben maar wel op veel: ruud@aecl.nl