Wat is het Buurtlab?
Het Buurtlab is niet zo maar een hip woord maar omdat ons werk zijn basis heeft in een echt buurtlaboratorium: de woonboot van Hugo. Die ligt (en staat!) vol met zonnepanelen, gelijk- en wisselstroom circuits en veel meetapparatuur.

Want meten is weten, het ontbreekt namelijk nog veel aan experimenten in een concrete huiselijke omgeving op het gebied van slimme energieoplossingen, hernieuwbare energie en voorbeelden van e-mobiliteit. De meeste proefprojecten die op deze gebieden worden uitgevoerd, gaan niet over alledaagse gebruik in herkenbare situaties.

Er is behoefte aan echte gegevens en echte experimenten om inzicht te verkrijgen in de impact die kleine, specifieke en toegepaste oplossingen kunnen hebben in het dagelijks leven van mensen, en dus in de samenleving als geheel en daarbuiten op de langere termijn.

Het doel van het Buurtlab is om bestaande technologie in reële omstandigheden toe te passen om zo ervaringen op te doen en kennis te genereren, om praktische toepassingen te ontwikkelen die de kwaliteit van het leven verbeteren in termen van:

  • Milieubewustzijn
  • Effectieve samenwerking
  • Kostenbesparingen.

Er zijn veel partijen met specifieke belangen die een transitie mogelijk kunnen maken. Hiervoor is een open en toegankelijk model van samenwerking vereist. Het lab wordt ontwikkeld in samenwerking met partners. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen het lab zelf bezoeken en gebruiken als een bron van informatie en inspiratie.

To make a change...
…give us a call! We’re happy to meet you for a brainstorm or as a sparring partner for your question.

Hugo Niesing Consultant and founder
+ 31 6 123 456 78
h.niesing@resourcefully.nl