Buurten

MOGELIJKHEDEN De zonnige ambitie van Amsterdam waarmaken Het Oostelijk Havengebied is een relatief nieuwe wijk met kwalitatief goede huizen. De potentie voor de transitie naar een CO2 neutrale wijk is hoog.
Deze site is een soort thermomter en benchmark, het geeft de stand van zaken aan en scenario's voor de toekomst.

Wie zijn eigenaar? Het dakoppervlak in het Oostelijk Havengebied kan verdeeld worden in vier categorieën:
  • 1) Private huiseigenaren en VVE’s (rood);
  • 2) Woningcorporaties (groen);
  • 3) Niet-residentiële gebouwen (blauw);
  • 4) Woonboten.