+ 124%

zonnepanelen geïnstalleerd in 5 jaar

93%

van de geschikte daken voor zonnepanelen nog niet in gebruik

Welke daken zijn geschikt? Op de meeste daken op Borneo is het goed mogelijk panelen te leggen.
Belemmeringen zijn: obstakels op het dak, de schaduwwerking of als de draagkracht onvoldoende is.
In paars zijn de geïnstalleerde panelen aangegeven (2020).